<-
Apache > HTTP Sunucusu > Belgeleme > Sürüm 2.0 > Programlar

htpasswd - Temel kimlik doğrulama dosyalarını yönetir

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr 

htpasswd, HTTP kullanıcılarının temel kimlik doğrulaması için kullanıcı isimlerinin ve parolalarının saklanmasında kullanılacak düz metin dosyalarını oluşturmak ve güncellemek için kullanılır. htpasswd, güncelleme sırasında yazmak veya okumak için bir dosyaya erişemezse beklenen hiçbir işlemi yapmaz ve hata vererek çıkar.

Apache HTTP sunucusunun mevcut özkaynaklarının kullanımı sadece htpasswd tarafından oluşturulan dosyalarda listelenmiş kullanıcılara tahsis edilebilir. htpasswd sadece düz metin dosyalarda saklanmış kullanıcı isimlerini ve parolalarını yönetirse de, diğer veri saklama türleri için parolayı şifreleyip gösterebilir. Bir DBM veritabanı kullanmak isterseniz dbmmanage sayfasına bakınız.

htpasswd, parolaları şifrelemek için ya Apache'nin kendine özgü MD5 algoritmasını ya da sistemin crypt() yordamını kullanır. Bazı kullanıcılar MD5 şifreli parolalara, bazıları da crypt() ile şifrelenmiş parolalara sahip olabileceğinden htpasswd tarafından yönetilen dosyalar her iki tür parolayı da içerebilir.

Bu kılavuz sayfası sadece komut satırı değiştirgelerini listeler. Kullanıcı kimlik doğrulamasını httpd'de yapılandırmak için gerekli yönergelerle ilgili ayrıntılar için Apache dağıtımının bir parçası olan ve http://httpd.apache.org/ adresinde de bulunan Apache HTTP Sunucusu Belgelerine bakınız.

Ayrıca bakınız:

top

Kullanım

htpasswd [ -c ] [ -m ] [ -D ] parola-dosyası kullanıcı

htpasswd -b [ -c ] [ -m | -d | -p | -s ] [ -D ] parola-dosyası kullanıcı parola

htpasswd -n [ -m | -d | -s | -p ] kullanıcı

htpasswd -nb [ -m | -d | -s | -p ] kullanıcı parola

top

Seçenekler

-b
Betik kipi; parola için istek yapmak yerine parola komut satırından verilir. Parola komut satırında görünür olacağından çok dikkatli kullanmak gerekir.
-c
parola-dosyası oluşturur. Dosya mevcutsa, dosya silinip yeniden yazılır. Bu seçenek -n seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
-n
Sonuçları veritabanında güncellemek yerine standart çıktıya gönderir. Bu seçenek, Apache'nin metin veriler içermeyen veri depolarına dahil edilebilecek parolaları üretmekte yararlıdır. parola-dosyası belirtilmediğinden, bu seçenek komut satırı sözdizimini değiştirir. Bu seçenek -c seçeneği ile birlikte kullanılamaz.
-m
Parolalar için MD5 şifrelemesi kullanılır. Windows, Netware ve TPF için öntanımlıdır.
-d
Parolaları şifrelemek için crypt() kullanılır. Windows, Netware ve TPF dışında öntanımlıdır. htpasswd tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından desteklenmez.
-s
Parolalar için SHA şifrelemesi kullanılır. LDAP Dizin değişim biçemini (ldif) kullanarak Netscape sunucularına/sunucularından göçü kolaylaştırır.
-p
Düz metin parolalar kullanılır. htpasswd tarafından tüm platformlarda destekleniyor olsa da Windows, Netware ve TPF üzerinde httpd sunucusu tarafından sadece düz metin parolalar kabul edilir.
-D
Kullanıcıyı siler. Kullanıcı belirtilen dosyada mevcutsa silinir.
parola-dosyası
Kullanıcı ismini ve parolasını içeren dosyanın ismi. -c seçeneği verilmişse ve dosya mevcut değilse oluşturulur, dosya mevcutsa silinip yeniden oluşturulur.
kullanıcı
parola-dosyası'nda oluşturulacak veya güncellenecek kullanıcı ismi. kullanıcı bu dosyada mevcut değilse yeni bir girdi eklenir. Girdi mevcutsa parolası değiştirilir.
parola
Şifrelenip dosyada saklanacak düz metin parola. Sadece -b seçeneği ile kullanılır.
top

Çıkış Durumu

htpasswd, kullanıcı ismi ve parolasını DBM dosyasına başarıyla eklemiş veya güncellemişse 0, dosyalara erişirken bir sorun çıkmışsa 1, komut satırında bir sözdizimi hatası varsa 2, parola etkileşimli alınmış fakat girdi ile eşleşme sağlanamamışsa 3, işlem kesintiye uğramışsa 4, bir değer çok uzunsa 5 (kullanıcı, parola, dosya ismi veya açıklama), kullanıcı ismi kuraldışı karakter içeriyorsa (Kısıtlamalar bölümüne bakınız) 6 ve dosya geçerli bir DBM parola dosyası değilse 7 değeriyle döner.

top

Örnekler

htpasswd /usr/local/etc/apache/.htpasswd-users jsmith

jsmith kullanıcısı için parolayı ekler veya değiştirir. Parolayı vermesi için kullanıcıya parola isteği yapılır. Windows üzerinde çalıştırılırsa parola Apache MD5 algoritması ile şifrelenir, aksi takdirde sistemin crypt() yordamı kullanılır. Dosya mevcut değilse htpasswd beklenen hiçbir işlemi yapmadan bir hata vererek çıkar.

htpasswd -c /home/doe/public_html/.htpasswd jane

Yeni bir dosya oluşturur ve kullanıcı jane için kaydı bir girdi olarak bu dosyaya yazar. Dosya mevcutsa fakat okunamıyor veya yazılamıyorsa dosyada bir değişiklik yapılmaz ve htpasswd bir ileti gösterip bir hata durumu ile çıkar.

htpasswd -mb /usr/web/.htpasswd-all jones Pwd4Steve

Komut satırından verilen parolayı (Pwd4Steve) MD5 algoritmasıyla şifreler ve bunu belirtilen dosyada saklar.

top

Güvenlik Değerlendirmeleri

htpasswd tarafından yönetilen parola dosyalarına sunucunun URI uzayından erişilememelidir; yani dosya bir tarayıcı ile okunabilecek bir yerde bulunmamalıdır.

top

Kısıtlamalar

Windows ve MPE platformlarında, htpasswd ile şifrelenen parolalar 255 karakterden daha uzun olamaz. 255 karakterden sonrası kırpılır.

htpasswd tarafından kullanılan MD5 algoritması Apache yazılımına özeldir; bu algoritma ile şifrelenen parolalar başka HTTP sunucularında kullanılamayabilir.

Kullanıcı isimleri 255 bayttan uzun olamaz ve iki nokta imi (:) içeremez.

Mevcut Diller:  en  |  ko  |  tr